Τύπος Tag

Ξεκίνησε σήμερα, η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της γενικής γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου έντυπων περιφερειακών και τοπικών Μέσων ενημέρωσης με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και ενιαία κριτήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού Τύπου. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή παρέχεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης (Ε.Ψ.Π.) της δημόσιας διοίκησης (Gov.gr) και σε αυτή καταχωρίζονται οικονομικά

Skip to content