Μπουγάζι Δομοκού Tag

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διενέργεια διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες στη σύνταξη ολοκληρωμένου και άρτιου φακέλου για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ «Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό Δίκτυο». Με το πέρας της διαδικασίας θα είναι εφικτή η κατάθεση του αρχικού επενδυτικού σχεδίου του έργου στην ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ, με σκοπό την έγκριση της από τη Διυπουργική.  Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για το Νομό Φθιώτιδας και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αγροτών της

Skip to content