Γιάννης Οικονόμου – Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας

Γ. Οικονόμου: Εξασφαλίσαμε μεγάλα κονδύλια του ΕΣΠΑ – Στόχος να μεταμορφώσουμε την Περιφέρειά μας με όρους οικονομικής ακμής και κοινωνικής ευημερίας

Τα 426 εκατ. ευρώ για τη Στερεά Ελλάδα από το ΕΣΠΑ αποτελούν μια σημαντική επιτυχία, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια στην Περιφέρεια και προσωπικά στον Φάνη Σπανό. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η διαχείρισή τους αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Όλες οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, πέρα από τους επιμέρους στόχους, πρέπει να είναι εστιασμένες στην ανάγκη αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης που μαστίζει την Περιφέρειά μας, ειδικότερα τη Φθιώτιδα. Οι προσδοκίες από το ΕΣΠΑ είναι μεγάλες και οι δράσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη συμπληρωματικότητα με αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερα οφέλη.

Σημαντικό είναι, επίσης, να λαμβάνεται υπόψιν ως κριτήριο ένταξης και χρηματοδότησης η προστιθέμενη αξία που δίνει στην τοπική οικονομία η κάθε επένδυση, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε αυτές και να μην οδηγούμαστε σε ένα σπάταλο και ανούσιο επιμερισμό.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι από το ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθούν εμβληματικά έργα για τον τόπο μας, όπως η ΠΕΛ και η ολοκληρωμένη παρέμβαση για το Σπερχειό ποταμό, καθώς επίσης και το ότι υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας, αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα δώσουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους.

Τα σημαντικά κονδύλια που Περιφέρεια και Κυβέρνηση εξασφαλίσαμε με το ΕΣΠΑ να τα αξιοποιήσουμε για τη δημιουργία μιας περιφέρειας που θα εξελίσσεται με όρους οικονομικής ακμής και κοινωνικής ευημερίας.

Skip to content