Γιάννης Οικονόμου – Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας

Γ. Οικονόμου: Εγκατάσταση εξοπλισμού ύψους 9 εκατ. ευρώ για μείωση απωλειών και αύξηση ποιότητας νερού στη ΔΕΥΑ Λαμίας

Πολύ σημαντική είδηση για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας συνιστά η ένταξη της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Λαμίας» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, προϋπολογισμού 8.937.300€ με ΦΠΑ των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Λαμίας με σκοπό την αναβάθμιση και την επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας που διαθέτει η ΔΕΥΑ Λαμίας για τη μείωση των απωλειών νερού, τη διαρκή online παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ύδρευσης (δυνατότητα ειδοποίησης μέσω μηνυμάτων SMS για ασυνήθιστα συμβάντα -όπως π.χ. διαρροή- κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο, αμεσότητα στην πληροφόρηση για περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης των υδάτων) και την αύξηση της ποιότητας του νερού που φτάνει στους πολίτες.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Υποψήφιος Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε:

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική είδηση, καθώς με την εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού θα επιτευχθεί η αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας της ΔΕΥΑ Λαμίας τόσο για τη μείωση των απωλειών νερού, την εξοικονόμηση δηλαδή του φυσικού πόρου του νερού, όσο και τη βελτιστοποίηση της ποιότητάς του.

Το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και η αναβάθμιση των παροχών ύδρευσης προς τους πολίτες βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα έργο πολύ σημαντικό με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού που θα φτάνει στους κατοίκους της περιοχής μας, που θα συμβάλει στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της και θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για να βρίσκεται ο τόπος μας πάντα μπροστά, τώρα πιο δυνατά».

Skip to content