Γιάννης Οικονόμου – Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας

Γ. Οικονόμου: Ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΤΕΠ Νοσοκομείου Λαμίας

Σημαντική είδηση για το Νοσοκομείο της Λαμίας καθώς προκηρύχθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή για το Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας»  με προϋπολογισμό € 4.248.805,77, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με  ΦΠΑ 24%: € 5.268.519,15).

Αντικείμενο του έργου είναι η αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Λαμίας με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας του Τ.Ε.Π. μέσω της προσαρμογής του στο «πρότυπο ΤΕΠ».

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη  χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε: «Η δημόσια υγεία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα τετραετία, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Προγράμματός μας.

Στον τομέα της δημόσιας υγείας γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, έχουμε όμως το σχέδιο και κυρίως τη βούληση να τον διανύσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Με το έργο της αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας θα είναι σε θέση να προσφέρει να βελτιωμένες παροχές σε ένα κομβικό του τομέα»

Skip to content